bullet bullet bullet
s
najnovije izdanje
 • Ručni osciloskop za merenja na terenu
 • Stabilizator sa laganim startom
 • Univerzalni Alarm
 • WLAN za mikrokontrolere
 • Kontrola tona i komponente koje utiču na zvuk i ton NF pojačala
C Sharp programiranje za Windows i Android
 • Ova knjiga je najprodavanija u okviru softverskih knjiga Elektorovih Visual Studio C#, a namenjena je inženjerima, naučnicima i entuzijastima koji žele da se upoznaju sa jezikom C# i razvojnim okruženjem.
Tranzistorski pretvarači
 • Prekidački tranzistori i diode
 • Transformatori prigušnice i kondenzatori
 • Tranzistorski pretvarači
 • Regulacija brzine elektromotora
 • Kola za upravljanje i zaštitu
Prijava Novosti
(dobijaćete najviše jednu poruku mesečno)

N1 Info
Na ovoj 17. i poslednjoj etapi puta avionom upravlja Švajcarac Bertran Pikar, jedan od dva pilota koji su naizmenično upravljali letelicom na ovom poduhvatu. Drugi pilot je takođe Švajcarac Andre Boršberg. Uz aplauze i uzvike tima na zemlji avion je poleteo sa aerodroma u Kairu na put koji će [...]

Benchmark
AMD je spreman da se vrati u procesorsku tržišnu trku i to na velika vrata, sa svojom ZEN arhitekturom naredne generacije, koja će potrošačima biti dostupna početkom 2017. godine. Ipak, određeni izveštaji sugerišu da će prva tura Zen CPU-ova stići već tokom ove godine. Tokom nedavnog predstavljanja [...]

PC Press
Op­ci­ja za auto­mat­sko pre­ba­ci­va­nje u re­žim pri­prav­nos­ti sis­te­ma (stand‑by) i „us­pav­lji­va­nje“ ra­ču­na­ra po­sle o­dre­đe­nog pe­ri­oda ne­ak­tiv­nos­ti mo­že bi­ti do­bar na­čin da se sma­nji bes­ko­ri­sno ra­si­pa­nje elek­tri­čne ener­gi­je. Od do­brih na­me­ra ne­ka­da mo­gu [...]

Benchmark
FCC je sertifikovao dva nova Huawei uređaja koji nose oznake modela H1622 i H710VL, a oba uređaja su različite varijante istog telefona. Uzimajući u obzir da je Huawei-jev Nexus 6P nosio oznake H1511 i H1512, H1622 i H710V modeli bi mogli da budu novi modeli Huawei Nexus 2016 telefona. HTC će [...]

Otpornik.Com elektronika.ba elektronika.rs.ba Promont
s